Regulamin

Zamówień

1.

Regulamin określa zasady składania zamówień, sprzedaży oraz dostawy towaru przez Cukiernię Komandorską.

2.

Właścicielem Cukierni Komandorskiej jest firma Tichy Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Komandorskiej 6, 50-022 Wrocław, identyfikującą się numerem NIP 8971666390.

3.

Wszystkie ceny produktów zawierają podatek VAT. Ceny produktów zawarte na stronie internetowej są wiążące w momencie składania zamówienia.

4.

Faktury wystawiane są na życzenie klienta. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić mailowo/telefonicznie w momencie opłacenia zamówienia.

5.

Klient ponosi koszt dostawy w kwocie 20zł na terenie miasta Wrocław oraz dodatkowo 5 zł za każdy kolejny kilometr poza granicami miasta.

6.

Dowóz jest możliwy na terenie Wrocławia. Dowóz poza określony obszar jest możliwy po uprzednim kontakcie telefonicznym i indywidualnym określeniu możliwości i kwoty dowozu.

7.

W przypadku dostawy, minimalna wartość zamówienia wynosi 200 zł.

8.

Czas realizacji zamówienia standardowego wynosi co najmniej 2 dni robocze. Czas realizacji tortów na specjalne okazje, z ozdobami z masy cukrowej lub inną, wymagającą dekoracją to minimum 7 dni roboczych.

9.

Cukiernia zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym czasie. Klientów obowiązują ceny z chwili złożenia zamówienia.

10.

W celu złożenia zamówienia, klient wysyła wiadomość na adres e-mail: cukiernia@komandorska.pl, w której należy podać prawdziwe dane (imię, nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy), dokładny opis zamówienia (ilość oraz rodzaj zamawianych wypieków), dzień oraz przybliżoną godzinę odbioru osobistego lub oczekiwanego terminu dostawy na wskazany adres.

11.

W przypadku wyrobów standardowych, których ceny zostały określone za 1 sztukę na stronie internetowej Cukierni Komandorskiej, w wiadomości zwrotnej zostanie podana dokładna cena oraz link do płatności online lub numer konta do przelewu tradycyjnego.

12.

W przypadku wyrobów niestandardowych, których cena określona jest w przeliczeniu zł/kg, w wiadomości zwrotnej zostanie podana wstępna wycena oraz link do płatności online lub numer konta do przelewu tradycyjnego, na który należy wpłacić zadatek, po zaakceptowaniu wyceny zamówienia. Zadatek w wysokości 50% wstępnej wyceny należy wpłacić w ciągu jednego dnia od chwili otrzymania wiadomości zwrotnej.

13.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby zamawiającej oraz datę odbioru.

14.

W przypadku wyrobów niestandardowych, ostateczna cena zamówienia może różnić się nieznacznie od wyceny wstępnej, ponieważ jest uzależniona od końcowej wagi zamówionego wypieku.

15.

Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w chwili opłacenia całości zamówienia lub otrzymania przez cukiernię zadatku. Od tego momentu liczony jest też czas realizacji.

16.

Brak zapłaty bądź wpłaty zadatku w terminie jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia i będzie skutkować anulowaniem zamówienia lub opóźnieniem w jego realizacji.

17.

Zmian w zamówieniu można dokonywać drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 60 minut po potwierdzeniu zamówienia.

18.

Jeśli zaproponowane zmiany będą wymagały ustalenia nowej ceny, zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany w celu akceptacji.

19.

Klient ma prawo odstąpić od umowy i anulować zamówienie, jeśli to zrobi z odpowiednim wyprzedzeniem. W tym celu konieczne jest zgłoszenie drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 60 minut po potwierdzeniu zamówienia. Po przekroczeniu czasu, należy skontaktować się z cukiernią telefonicznie w celu możliwości anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy.

20.

Reklamacje towarów przyjmowane są telefonicznie lub mailowo do 2h od otrzymania zamówienia.

21.

Odbiór zamówienia następuje w dniu ustalonym na zamówieniu.

22.

W przypadku dowozu, kierowca przed wyjazdem skontaktuje się z klientem telefonicznie bądź mailowo.

23.

Towar dostarczany jest pod adres zamieszczony w zamówieniu po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym z zamawiającym.

24.

Przesyłki do miejsc, gdzie obowiązują specjalne warunki wejścia na teren budynku doręczane są do recepcji lub sekretariatu.

25.

W przypadku, gdy kurier nie zastanie klienta pod wskazanym adresem, towar wraca do cukierni, gdzie będzie oczekiwał na odbiór do 3 dni.

26.

Towar nieodebrany w ciągu 3 dni podlega utylizacji. Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów.

27.

Jeśli zamawiający nie zjawi się po odbiór zamówienia w umówionym terminie wpłacony wcześniej zadatek przepada.

28.

Dekoracja zamawianych wyrobów może różnić się od wyglądu produktów ze zdjęć zamieszczonych na stronie.

29.

W momencie odebrania zamówienia, zamawiający przejmuje za nie pełną odpowiedzialność. Wypieki oraz inne słodkości powinny być przewożone ze szczególną starannością, aby nie uległy uszkodzeniu. Sposób przechowania jest uzależniony od zakupionego wyrobu (w razie wątpliwości prosimy o kontakt). Cukiernia nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie przechowywanie towaru przez klienta, skutkujące jego krótkim terminem przydatności do spożycia lub żywotności.

30.

Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

31.

Cukiernia Komandorska zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie.

32.

W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin z dnia 16.12.2020